"งานทำบุญ อบต. เนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ.2556" วันที่ 28 ธันวาคม 2555
<<< คลิกชมภาพทั้งหมด>>>
"งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ พ.ศ.2556" วันที่ 28 ธันวาคม 2555  
    <<< คลิกชมภาพทั้งหมด>>>
"งานลอยกระทง ประจำปี 2555" วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555
   
<<< คลิกชมภาพทั้งหมด>>>
"อบรมและศึกษาดูงาน ประจำปี 2555"  วันที่ 25-27 กันยายน 2555
   
<<< คลิกชมภาพทั้งหมด>>>
"การแข่งขันกีฬา อบต.คลองน้อยสัมพันธ์" ประจำปี 2555
   
<<< คลิกชมภาพทั้งหมด>>>
"การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย"  วันที่ 16 สิงหาคม 2555   
   <<< คลิกชมภาพทั้งหมด>>>
"กิจกรรมแห่เทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา"  วันที่ 1 สิงหาคม 2555
   
<<< คลิกชมภาพทั้งหมด>>>
"อบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน"  วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2555
   
<<< คลิกชมภาพทั้งหมด>>>องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13240
โทรศัพท์ : 035-768567 แฟกซ์ : 035-768615
 
Weddesign by Lertchay Panmuk lertchay_pm@hotmail.com